Seminarium på Södertörns högskola

På södertörn högskola har de en seminarieserie där de bjuder in personer att behandla aspekter av spel och spelutveckling. Den 24 mars kommer vi att finnas på plats och ge ett seminarium om att skapa interaktiva narrativ i spel.

24/3: Narrativ metod för spelförfattande. Besök av Katarina Borg Gyllenbäck och Peter Zackariasson som forskar kring detta. De kommer att presentera metoden och även ge utrymme för praktiska övningar.”

Seminarium hos HUMlab

Precis som filmen en gång förädlades i Hollywood är det nu dags att göra detsamma med det interaktiva mediet. Katarina Borg Gyllenbäck kommer att tala om hur man kan ”bygga” med narrativet och samtidigt ge en insikt om de bakomliggande mekanismerna som gör att vi upplever något som roligt, spännande och meningsfullt att interagera med. För att kunna förstå den narrativa konstruktionen diskuteras narrativet som en kognitiv process och på vilket sätt narrativet kan stödja datorspelets mediespecifika attribut för att skapa en meningsfull interaktion. Det vill säga, att få spelaren att bli ett med spelvärlden. Continue reading Seminarium hos HUMlab