More workshops planned at Staffordshire University

Following the successful workshop given at Staffordshire University, UK, we have now planned to offer three workshops a year there. These will be open to game developers in UK that are interested in creating a structure in the work with narrative content. It will also be an opportunity for industry to meet students, to spot future skills and opportunities.

The first workshop is planned for the second week in December 2010. We will keep you updated on dates and how to sign up in a few weeks.

The main lessons from this workshop is that when creating narrative content for games, or any other media, it is important to design these for the specific media in mind. Many times, unfortunately, this is done with film or TV in mind resulting in a break between an external enforced story and gameplay. With the help of our method it is possible to create narrative contents in the beginning of a project that will guide the whole production, and potentially save both time and cost – as it limits the risk of changes late in the production.

Workshop at Staffordshire University

CIN will be giving a 2-day workshop at Staffordshire University the 4th and 5th of May. This workshop will be given, mainly, to students that study video games and narratives. Our colleague and UK agent Steve Webley have been giving some excellent courses on the topic over there. The workshop is also planned to be the first in a series of continuous workshops at Staffordshire University.

Seminarium på Södertörns högskola

På södertörn högskola har de en seminarieserie där de bjuder in personer att behandla aspekter av spel och spelutveckling. Den 24 mars kommer vi att finnas på plats och ge ett seminarium om att skapa interaktiva narrativ i spel.

24/3: Narrativ metod för spelförfattande. Besök av Katarina Borg Gyllenbäck och Peter Zackariasson som forskar kring detta. De kommer att presentera metoden och även ge utrymme för praktiska övningar.”

Seminarium hos HUMlab

Precis som filmen en gång förädlades i Hollywood är det nu dags att göra detsamma med det interaktiva mediet. Katarina Borg Gyllenbäck kommer att tala om hur man kan ”bygga” med narrativet och samtidigt ge en insikt om de bakomliggande mekanismerna som gör att vi upplever något som roligt, spännande och meningsfullt att interagera med. För att kunna förstå den narrativa konstruktionen diskuteras narrativet som en kognitiv process och på vilket sätt narrativet kan stödja datorspelets mediespecifika attribut för att skapa en meningsfull interaktion. Det vill säga, att få spelaren att bli ett med spelvärlden. Continue reading Seminarium hos HUMlab