Montreal International Game Summit

At the moment we are sorting out the details for CIN to participate in the Montreal International Game Summit. This is an international conference for game developers, from Canada and around the world. As you know this area is exploding with activities in this area, as game development has been considered a key industry in Canada.

The conference is planned to 8-9 November and the following two days (10-11) Alliance Numérique will offer courses and workshops to participants, one of those will be the CIN workshop on how to develop narratives in games. We will keep you posted on how to sign up to the workshop.

Workshop at Staffordshire University

CIN will be giving a 2-day workshop at Staffordshire University the 4th and 5th of May. This workshop will be given, mainly, to students that study video games and narratives. Our colleague and UK agent Steve Webley have been giving some excellent courses on the topic over there. The workshop is also planned to be the first in a series of continuous workshops at Staffordshire University.

Collaboration with the developer Swimsuit Boys

In January 2010 we started cooperation with the Stockholm-based game developers Swimsuit Boys. In this cooperation Katarina participate in the development as Narrative designer in order to make sure that concepts and structures meet the requirements Swimsuit Boys want the player to experience. The work process is based on the NB method that supports the creation of narratives in interaction with game play.

Seminarium på Södertörns högskola

På södertörn högskola har de en seminarieserie där de bjuder in personer att behandla aspekter av spel och spelutveckling. Den 24 mars kommer vi att finnas på plats och ge ett seminarium om att skapa interaktiva narrativ i spel.

24/3: Narrativ metod för spelförfattande. Besök av Katarina Borg Gyllenbäck och Peter Zackariasson som forskar kring detta. De kommer att presentera metoden och även ge utrymme för praktiska övningar.”

Seminarium hos HUMlab

Precis som filmen en gång förädlades i Hollywood är det nu dags att göra detsamma med det interaktiva mediet. Katarina Borg Gyllenbäck kommer att tala om hur man kan ”bygga” med narrativet och samtidigt ge en insikt om de bakomliggande mekanismerna som gör att vi upplever något som roligt, spännande och meningsfullt att interagera med. För att kunna förstå den narrativa konstruktionen diskuteras narrativet som en kognitiv process och på vilket sätt narrativet kan stödja datorspelets mediespecifika attribut för att skapa en meningsfull interaktion. Det vill säga, att få spelaren att bli ett med spelvärlden. Continue reading Seminarium hos HUMlab