Seminarium hos HUMlab

Precis som filmen en gång förädlades i Hollywood är det nu dags att göra detsamma med det interaktiva mediet. Katarina Borg Gyllenbäck kommer att tala om hur man kan ”bygga” med narrativet och samtidigt ge en insikt om de bakomliggande mekanismerna som gör att vi upplever något som roligt, spännande och meningsfullt att interagera med. För att kunna förstå den narrativa konstruktionen diskuteras narrativet som en kognitiv process och på vilket sätt narrativet kan stödja datorspelets mediespecifika attribut för att skapa en meningsfull interaktion. Det vill säga, att få spelaren att bli ett med spelvärlden.

Samma dag i HUMlab (se separat program) kommer Katarina hålla en workshop, som bygger på metoden Narrative bridging, en metod baserad på Katarinas erfarenhet som manusförfattare inom film, teve och interaktiva medier och hennes år vid Data- och Systemvetenskap i Stockholm och SICS. På SICS fokuserade Katarina sin forskning på att finna sätt att både kommunicera och tillämpa narrativet i syftet att stödja designers i deras arbete med att hantera ett narrativ i ett komplext system. Resultatet av denna forskning visade att metoden fungerar (läs: http://arxiv.org/abs/0905.3070). Nu har ett arbete påbörjats med att förmedla metoden till spelindustrin där Katarina engagerats som speldramaturg. Katarina Borg Gyllenbäck är manusförfattare från film, teve och interaktiva medier, som under de
senaste åren varit verksam vid Swedish Institute of Computer Science (SICS).

Samarrangemang: HUMlab, DINo-projektet och Umeå Creative Industry Association.

24 februari 2010 kl. 10:15

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s